Esmaül hüsna Allah in 99 ismi

2007-06-15 01:06:00

Esmaül hüsna Allah in 99 ismi   Cenâb-ı Allah'ın güzel isimleri. Yasadığımız dünya, felekler, yıldızlar, ay ve güneş birer âlemdir. Bütün bu âlemler bir ahenk içindedirler. Bu, Allah'ın Rab sıfatının bir tecellisidir. Dünyadaki düzenin kaidelerini koyup, varlıkları bir ahenk içinde yaşatma da Rab sıfatının gereğidir. Doğmamız, büyümemiz, ölmemiz, insanlardâki yücelik, ahlâk, terbiye, kemal hep Rubûbiyet sıfatının yansımasındandır. Gözün görmesi, aklın ermesi, bütün iş ve hareketler, olma ve oluşma Rab sıfatının bir tecellisidir. Onsuz bir hareket ve düşünce yoktur. Gerek Kur'ân-ı Kerîm'de gerek hâdis-i şeriflerde gecen birçok güzel ismi vardır. Aslında bu isimleri iki grupta ele almak mümkündür: a) Hak Teâlâ'nın zatına mahsus bir özel isim olan "Allah" lâfz-ı şerifi Ondan başka bir varlık hakkında kullanılmamıştır. Kullanılması caiz değildir. Bu ismin tesniyesi (ikil siğası) ve çoğulu da yoktur. Bir başka dile tercüme edilemez, hiçbir kelime onun yerini tutamaz. b) Allahu Teâlâ'nın ikinci gruba giren isimleri, sıfatlarından alınan isimlerdir. Ayet ve hadislerde Cenâb-ı Hakk'ın pekçok güzel isminden bahsedilir. Bunlardan her biri O'nun sıfatları ile ilgili ve onlardan alınan isimlerdir. Rahman, Rahîm, Âlîm, Hâlik vs. gibi. Bu isimler bir başka dile tercüme edilebilir. Meselâ, Hâlik ismi, yaratan veya yaratıcı olarak söylenebilir. Müminin Allah hakkındaki inancı, O'nun zâtının mukâddes olduğu, diğer zat ve eşyâyâ benzemediği, yüce sıfatlarla sıfatlandığıdır. Allah kendisini Esmâü'l-Hüsnâ en güzel isimler ile isimlendirmiştir (el-A 'râf, 7/180; el-İsrâ, 17/1 10; Tâhâ, 20/7; el-Haşr, 59/24). Doksan dokuz adet olan bu isimlerin basında "Allah gelir. Diğer isimlerin hiçbiri anlam ve içerik itibarıyla "Allah" isminin yerini alamaz. Bu nedenle, İslâm'a girecek kişi, "Lâ ilâhe İllâllah" der; "Lâ ilâhe illarahman" demez. Namaza başlarken, "Allahü Ekber"der; "Rahman Ekber" diyemez. Allahu Teâlâ'nın bütün isimle... Devamı

Güzel ve Kiymetli sözler

2007-06-15 00:56:00

Güzel ve Kiymetli sözler   1-) Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh 2-) İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh 3-) Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Hazreti Ömer Radıyallahu anh 4-) Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh 5-) Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh 6-) Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh 7-) Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh 8-) İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh 9-) Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh 10-) Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh 11-) İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh 12-) Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh 13-) Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet(vaaz) ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh 14-) Eflatun, felsefecilerin reisidir, Îsâ'nın bi'seti devletine kavuştu, ama onu tasdik etmedi. Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur. Böylelikle, nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı. İmâm-ı Rabbânî Rahmet... Devamı

Soru Ve Cevaplar

2007-06-15 00:28:00

  I.Dunya savasIndan sonra "iran" olarak isim degistiren en eski ve en guclu imparatoluklardan biri*persi.O. 246 - 146 yillari arasinda Roma ve Kartacayi karsi karsiya getiren uc savas*Pon SavaslariI.O.46' da Sezar tarafindan gelistirilen ve 1582' de yerini Gregoryen takvime birakan takvim*JulyenIbâdet eden, farzlari ve vâcibleri yerine getirdikten sonra cesitli nâfile ve yapilmasi sevab olan islere de devam eden*abidIbadet ederken sadece Allah'u Teala'ya ihlasla ve O'ndan baska ilah olmadigina inanarak ibadet etmek hangi kisim tevhit inancinin geregidir*uluhiyetibadet edilen yer*ibadetgahIbadet mahalli, cami, mescid*mabedIbadete duskun, abid anlamlarina gelen bir peygamberin annesi*MeryemiBNi SiNA nin bati dillerindeki adi*AvicennaIbrahim Hakki'nin onemli bir eseri*MarifetnameIbrani alfabesi kac harfdir*22Ibranice cumartesi*sabbadIc acici, ferahlik verici*muferrihIc Anadolu Bolgesinde yer alan vede Ahilik Teskilatinin kuruldugu vede yayginlastigi bu sirin ilimizin adi nedir*kirsehiric dunyayla ilgili*maneviyatSicak havayla yukselen balonun mucidi, Fransiz bilimadami kardesler*MontgolfierIcar*KiraIcazet*DiplomaIce kapanma, gerceklere kayitsizlik ve karakter ikilemesi seklinde beliren bir ruh hastaligi*SizofreniIcerisinde baglar bulunan, HTML dili ile olusturulmus dokumanlara verilen ad*Hiper Dokumanicerisinde tohum veya krizalit bulunan koruncak*kozaicgudu*insiyakIci bos olmayan*somici delik mil*zivanaici dolu, kaplama olmayan*somicinde bircok bilgiler bulunan kitap biciminde takvim*Almanakicinde bulundugu hucre veya organizmada ozel bir etkisi olan, kusaktan kusaga ve hucreden hucreye gecen kalitimsal oge*genIcinde degerli (ve ufak tefek) seyler saklanan suslu kucuk sandik*cekmeceIcinde inorganik maddeler bulunan*mineralIcinde yasadigimiz galaksinin adi Samanyolu'dur. Peki galaksimizin sekli neye benzemektedir*yassi spiralicinden gecen elektrik akimiyla manyetik alan olusturan tel sargi*bobinicine cakil tasi gibi sert taneler kon... Devamı

Salavat-ı Şerifeler ve Dualar

2007-06-14 21:44:00

   70 bin salavat kuvvetinde salavatAllahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kema-lillahi ve kema yeligu bikemalih.  Tesiri 100 bin salavata denk salavatAllahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfat. 120 bin salavat kuvvetinde salavatAllahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka ven nasırıl hakki bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym. 700 bin salavat kuvvetinde salavatAllahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah. 3 kere okunuldulduğunda 70 bin kere Delal-ü Hayrat’i okumaya denk salavatAllahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten te’dilü cemi’a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya’dilü selamehüm. Sabah ve akşam 3er defa okunduğunda günahların kirinden arındıran salavatAllahümme inni eselüke bike en tasülliye ala seyyidina muhammedin ve ala sairil enbiyai vel murseliine ve ala alihim ve sahbihim ecmeıne ve en tağfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye. Hz. Fatıma buyurmuş: Bir kimse bu salavatı bir kere okursa denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bunun sevabını yazmakla bitiremez.Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn. Peygamber efendimiz buyurmuş: Denizler mürekkep, ağaclar kalem ve bütün melekler katip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar denizler biter, kalemler tükenir, bu salavatin sevabını tamam yazamazlar. Sabah ve aksam 3er defa okunulması tavsiye edilmektedir.Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyi... Devamı